Plaatfoutenstudies.nl
home

Welkom op plaatfoutenstudies.nl

Op Studies treft u een overzicht aan van de plaatfouten die in de drukvellen zitten.

Tevens treft u per NVPH nummer een overzicht aan van druk toevalligheden. Dit zijn weer postzegels die ik wel heb in mijn collectie, of tijdelijk te leen gekregen heb voor de scan. Deze zegels kan IK niet vinden op de vellen. Maar dit wil zeker niet zeggen dat ze ook niet op de vellen zitten. Misschien kijk ik er wel overheen. Het kan ook zijn dat die druk toevalligheden niet op mijn vel zitten maar dat ze wel weer op een ander vel zitten. Dit wil dan zeggen dat dit een deeloplage is.

Daarnaast is het ook niet met 100 % zekerheid te zeggen dat de fouten die ik gescand heb ook wel echte fouten zijn. Ook dit kunnen nog druk toevalligheden zijn. Dat ze dus wel op mijn vel zitten maar weer niet op andere vellen. Mocht u fouten vinden die in deze lijst staan, laat het mij dan weten. Als er totaal vijf van bekend zijn dan kunnen we er vanuit gaan dat het een echte fout is. Bij twee of meer fouten maar minder dan vijf ga ik de fouten doorsturen naar http://www.plaatfouten.net/ zodat die ook daar gemeld gaan worden.

Uiteraard is er ook een vereniging die zich bezig houdt met plaatfouten zowel van Nederland als Nederlandse Koloniën.

Voor meer informatie over de plaatfouten vereniging gaat u naar http://www.plaatfout.org/ De Plaatfout.

Uiteraard is het allemaal de bedoeling dat de gevonden fouten uiteindelijk gepubliceerd gaan worden in de NVPH catalogus of als die ooit nog eens gaat verschijnen de Mast catalogus.

Van NVPH 1166 is er maar 1 vel bekend.